[1]
Czaplicka, A., Misiak-Gałązka, M., Czuwara, J., Gałązka, A., Górnicka, B. and Rudnicka, L. 2022. The accuracy of clinical diagnosis in 2135 lesions on the face: A retrospective analysis of histopathological records. Dermatology Practical & Conceptual. 12, 4 (Oct. 2022), e2022159. DOI:https://doi.org/10.5826/dpc.1204a159.