Czaplicka, A., Misiak-Gałązka, M., Czuwara, J., Gałązka, A., Górnicka, B., & Rudnicka, L. . (2022). The accuracy of clinical diagnosis in 2135 lesions on the face: A retrospective analysis of histopathological records. Dermatology Practical & Conceptual, 12(4), e2022159. https://doi.org/10.5826/dpc.1204a159