Czaplicka, A., Misiak-Gałązka, M., Czuwara, J., Gałązka, A., Górnicka, B. and Rudnicka, L. . (2022) “The accuracy of clinical diagnosis in 2135 lesions on the face: A retrospective analysis of histopathological records”, Dermatology Practical & Conceptual, 12(4), p. e2022159. doi: 10.5826/dpc.1204a159.