[1]
A. Czaplicka, M. Misiak-Gałązka, J. Czuwara, A. Gałązka, B. Górnicka, and L. . Rudnicka, “The accuracy of clinical diagnosis in 2135 lesions on the face: A retrospective analysis of histopathological records”, Dermatol Pract Concept, vol. 12, no. 4, p. e2022159, Oct. 2022.